[ Pdf Vrata sumraka ↠´ young-adult-science-fiction PDF ] by Mladen Jakovljević ¶ aqqa.pro

[ Pdf Vrata sumraka ↠´ young-adult-science-fiction PDF ] by Mladen Jakovljević ¶ Vrata sumraka Je Roman Epske Fantastike O Mladi U Stelu Koji Kre E U Potragu Za Voljenom Devojkom Potpomognut Magom Sianom, Jednim Od Retkih Prijatelja Koji Veruje Da Stvari Nisu Onakve Kakvima Se Ine Stelov Prelazak Preko Nepremostive Prepreke U Podru Ja Koja Nijedan Pripadnik Njegovog Naroda Nije Video Uvod Je U Bitku Za O Uvanje Ravnote E U Svetu Uspostavljene Nakon Sukoba Bogova Dok Se Sprema Sukob Koji E Uzdrmati Same Temelje Sveta, Stelo Dolazi Do Neverovatnih SaznanjaRoman U Obrazac Mitske Potrage Upli E Klasi Ne Elemente Epske Fantastike, Kao To Su Magijske Sposobnosti I Artefakti, Sazrevanje, Metamorfoza, Borba Suprotstavljenih Principa, Uz Poruku Da Granicu Izme U Dobra I Zla Nije Uvek Mogu E Jasno Razlu Iti Za mene krajnje neobicno Do sada sam domacu fantastiku vezivala za Srbiju kroz alternativnu istoriju ili u alternativnoj buducnosti Mladen je dokazao da domaci pisac moze i ume da izmasta neverovatan fantasticni svet, koji te toliko uvuce u sebe, da ti je prosto zao da odlozis knjigu i vratis se u stvarnost Nadam se da ce ovo divno delo dobiti svoj nastavak.
Epska fantastika je na Zapadu trenutno verovatno najisplativija stvar, ako govorimo o knjigama, serijama, filmovima Temelje joj je udario Tolkin, a od njega pa sve do danas svoje cigle u ovo velelepno knji evno zdanje su ugradili mnogi Mnogi, tako e, poku avaju da se doka u na ovom polju, ali mnogo je i onih koji ne uspeju u tome Te ko je danas biti originalan Uvek postoji i ansa da se autor raspline, da izneveri horizont o ekivanja svojih italaca ili ve da prerano otputuje i ostavi svoje delo nedore eno, nedovr eno, Rekao bih da onaj ko se upusti u pisanje epske fantastike mora biti veoma hrabar A Mladen Jakovljevi je definitivno hrabar Za svoj prvi roman odabrao je da stvori jedan novi svet, i u njega je smestio vKa u da je ovo najbolji fantasy napisan u Srbiji.
Ne znam je li nemam uvid u scenu no da je dobar dobar je Uz to je, vjerojatno, i jedan od nepoznatijih to naklada od 300 komada i mogu nost nabavke kod izdava a i nakon 2 godine nesretno potvr uje.
Najja i dojam koji imam je sna na Tolkienovska atmosfera i kao neki hommage legendi to nikako nije minus, dapa e donijelo je jednu toplu atmosferu klasi nog laganog pripovijedanja koje se samo pri a.
Imamo tu veliko zlo koje prijeti, dru inu, put ka sredi tu zla, minimum magije i ne, nema Golluma Uvod je epski u stilu I bi svjetlo kako bi dobili neki uvodni opis kasnijeg postava svijeta oliti worldbuildinga kako to volimo danas esto re i , a ostatak ima dosta neke lirske crte jer, kako mi se ini, autora ide poezija pa je i obiljem odgovaraju ih atributa u opisima nekako dodao jedan pjevni, romanti ni tij Knjigu sam dobio na nagradnoj igri na facebooku te je do ao red da ispo tujem autora sa kratkom recenzijom.
Moram re i da sam iznena en Ugodno iznena en Nisam stvarno o ekivao da e mi se ovako svidjeti , a kamoli da je pro derem za manje od 3 dana.
Pri a sama po sebi nije mra na Jako je lijepa , hajde da ka em , ljubavna pri a u kojoj mladi Stelo tra i svoju ljubav , koja je oteta Prelazi pola svijeta , odlazi u nepoznata , mra na podru ja da je spasi namjerno izostavljam radnju , ovo je dovoljno da znate Ostalo pro itajte sami Svijet mi se isto svidio Mra an ali jako dobro postavljen Tako er svijet koji daje ansu za daljne nastavke iskreno se nadam tome to se likova ti e , definitivno mi je Prvi najzanimljivi.
I da ka em sitnicu koja meni nije sjela Po etak mi je bio nekako zbrzan Ve nakon 7 8 stranica je avantura po ela Trebalo mi je m

Mladen Jakovljevi je ro en u Novom Sadu u Srbiji 1975 godine Diplomirao je 2000 godine na Odseku za engleski jezik i knji evnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde je magistrirao 2007 godine, a doktorirao 2012.Trenutno radi na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, gde predaje angloameri ku knji evnost na Katedri za engleski jezik i knji evnost.