ï Mi, izbrisani Ø Download by Ê Slobodan Vladušić

ï Mi, izbrisani Ø Download by Ê Slobodan Vladušić Jedna od najlosijih knjiga koje sam procitao Pomislio Sam U Metropolisu Je Sve Ono Emu Su Ljudi Nekada Te Ili Do Ivelo Potpuno Ostvarenje Lepota Se Vi E Ne Razlikuje, Ode A I Obu A Se Vi E Ne Razlikuju, Iskustva Se Vi E Ne Razlikuju Ovo Je Ravna Linija I Ovo Je Smrt Jer Ivi Su Oni Koji Razlikuju, Oni Koji Umeju Da Razlikuju, Oni Koji Imaju Hrabrosti Da RazlikujuUklju Ite Se U Potragu Za Ovekom I Devojkom Koja E Vas Voditi Od Virtuelnog Sveta Metropolisa, Preko Fejsbuk Stranica, Do Mra Nih Ulica I Stanova Jednog Propalog GradaSede I Za Ankom Restorana Delfin, U Virtuelnom Svetu Programa Metropolis, M P Upoznaje Devojku Pod Imenom Keti Peri Zabrinuta, Ona Mu Spominje Izvesnog An Ela Frojnda Koji Joj Je Pri Ao Na Nekoj Urci Sa Re Ima Da E Joj Ubiti De Ka Iste Ve Eri, U Realnom Svetu, M P Slu Ajno Nailazi Na Misterioznu Fejsbuk Stranicu Sa Pri Om O Devojci Koja Je Naga Izba Ena Na Sneg Iz Audija U Pokretu Iako Nije Siguran Da Je Pri A Istinita I Da Devojka Zaista Postoji, M P Odlu Uje Da Je Potra I, Vo En Nejasnim Razlozima Koje Ni Sam Sebi Ne Mo E Da Objasni Ali, Da Bi Na Ao Nju, Mora Prvo Da Prona E Jedinog Svedoka Doga Aja, Koji Je Pri U I Postavio Na Fejsbuk Osobu Sa Sajber Nadimkom An Elo Frojnd Mi, izbrisani Donosi Jedinstvenu Atmosferu Sajber Mistike I Ameri Kog Film Noira, Iza Koje Se Naslu Uju Obrisi Postoktobarske Srbije I Epohe U Kojoj Ljude Vi E Ne E Ubijati, Ve BrisatiMi, izbrisani Se Mo E Itati I Kao Obi An Roman, Jer Je Pri A U Njemu Ispri Ana Od Po Etka Do Kraja Za Itaoce I Itateljke Koji Su Pak Skloni Sajber Mistici Pripremljeno Je Iznena Enje Bonus Dodaci Romana Koji Se Mogu Skinuti Sa Sajta Autora Vi E Informacija Potra Ite Na Slobodanvladusic Na momente konfuzna, ali prepuna zanimljivih misli eli da sazna ko je ko, a opet, u nekim momentima mi je dojadilo zbog te neke doze konfuznosti Ali vredi pro itati, jer se lo iji segmenti oproste kada se pro ita kraj.Kada pro itam neku odli nu knjigu ili neku katastrofalno lo u knjigu, obi no mi je dovoljno da je opi em u par pasusa Ali, kada je u pitanju neka hvaljena i nagra ivana knjiga kojoj se ne mo e zameriti na pismenosti ili banalnosti ali koja mi se nije dopala ili u kojoj ja nisam uspeo da na em tu veli inu o kojoj kriti ari govore, onda obi no imam potrebu da za em dublje i detaljnije proanaliziram.
Radnja se odvija u Subotici, u vreme sada nje ili pre 5 6 godina, oko 2013 e Grad je u tranziciji, zapo ete gra evine stoje godinama nezavr ene, prodavnice su zatvorene, korzoi prazni, ljudi se raseljavaju Autor ogromnu ve inu epizodnih enskih likova nema glavnih opisuje kao sponzoru e ili prostitutke vi eg ili ni eg ranga , a i jedne i druge su pro le plasti nih operacija koliko su mogle sebi da priu te Imaju v Zanimljivo, ali dosta konfuzno i nepovezano Dosta toga je ostalo nerazja njeno i nelogi no A s obzirom da pi e da je ova knjiga u la u naju i izbor za Ninovu nagradu, o ekivala sam bolje.
Ocena 3 samo zato to je ipak bila zanimljiva i to je, pored svega, dr ala pa nju.

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Mi, izbrisani book, this is one of the most wanted Slobodan Vladušić author readers around the world.